top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านอย่างระมัดระวัง

นี่คือข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

Magical Thailand Co. Lda ของเราไม่สามารถรับสตรีมีครรภ์ขึ้นเครื่องได้

ความสำคัญของเราคือการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและทัวร์ของเราขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สถานการณ์เช่นลมแรงหรือกระแสน้ำอาจทำให้คุณไม่สามารถเดินทางได้ (มีเพียงฝนตกเท่านั้นที่ไม่สามารถยกเลิกทัวร์ได้)

ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเราจะพยายามเปลี่ยนวันที่ของการเดินทางของคุณหรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทางหรือแทนที่ด้วยการเดินทางประเภทอื่นโดยทำการปรับราคาให้สอดคล้องกัน

สำหรับการยกเลิกโดยลูกค้าภายใน 1 สัปดาห์ของวันเดินทางคุณจะถูกขอ 50% ของราคาทั้งหมดและหากยกเลิกภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันทัวร์ 100%

Magical Thailand Co. Lda ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความสูญเสียส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นระหว่างการท่องเที่ยวของคุณ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของตนเองและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทัวร์

Magical Thailand Co. Lda ของเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทางเพื่อปรับปรุงคุณภาพของทัวร์และปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้น

Magical Thailand Co. Lda ของเราอาจใช้ภาพของลูกค้าโดยมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวในการโปรโมตเครือข่ายสังคมออนไลน์ของพวกเขาผ่านการเผยแพร่ภาพถ่ายที่ถ่ายระหว่างการทัศนศึกษา ลูกค้าจะมีสิทธิ์ในการร้องขออย่างชัดแจ้งของ Our Magical Thailand Co. Lda ตลอดเวลาที่จะไม่เผยแพร่ภาพถ่ายหรือภาพใด ๆ ของเขาในเครือข่ายสังคมใด ๆ เหล่านี้โดยถือเป็นสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าแต่ละรายตลอดเวลา

ในกรณีที่ไม่ได้รับการยอมรับการถ่ายโอนสิทธิ์ของเนื้อหาภาพของลูกค้าไปยัง Our Magical Thailand Co. Lda จะต้องแสดงการปฏิเสธนี้โดยการเขียนอีเมลไปที่ info@ourmagicalthailand.net โดยมีหัวข้อว่าฉันไม่ยอมรับการถ่ายโอนสิทธิ์ภาพ

bottom of page